Milí uživateli,
právě pracujeme na nové verzi webu. Všechny aktuality, nové srazy atp. proto najdeš ZDE.

Skauti a Pentagramus

Pentagramus je projekt, který neprovozují skauti a jejich přátelé sami pro sebe, ale pro širokou veřejnost. Pochopitelně ale s tím, že je vítané, aby případně do organizace vstoupili, v žádném případě to však není povinné.
Stránka má rámec kouzelnické školy, kde jsou účastníci zařazeni do jedné ze 4 kolejí, které spolu soupeří - v průběhu měsíce střádají body a na konci vždy ti nejúspěšnější získají pohár.
Hlavním účelem je ale fakt, že pro zisk bodů musí něco předvést. Tedy například luštit kvízy, kde musí prokázat skutečně velkou šíři znalostí od jazyků, přes historii či třeba přečtených knih. Neustále je k dispozici ohromné množství soutěží snad téměř ze všech oborů lidské činnosti. Na webu je možné i studovat některý z oborů, ať již čistě smyšlených, jakými je třeba nauka o dracích nebo elfech (přitom si ale děti skvěle cvičí fantazii a schopnost tvůrčího psaní), jako ale i zcela realistických a v běžném životě využitelných, jakými je třeba práce na PC, bylinkářství, literatura nebo kryptologie.
Navíc tu všichni mají možnost za body vystavit své literární práce (jak básničky tak prózu), své fotografie, malby i kresby.
Pochopitelně si mohou se spolužáky psát dopisy či se setkávat na chatech.
Po čase si každý může zkusit vykonávat nějaké virtuální povolání - třeba správce nějakého stanoviště na mapě (zde jsou umístěny další, většinou zeměpisné či biologické soutěže), nebo dokonce učitele - to je nutí k zodpovědnosti.

Nicméně se nazaměřujeme jen na virtuální svět, naopak, snažíme se o to, aby si tu lidé našli skutečné, reálné přátele, kteří mají podobné zájmy.