Milí uživateli,
právě pracujeme na nové verzi webu. Všechny aktuality, nové srazy atp. proto najdeš ZDE.

O skautingu

Dáváš přednost činům před bědováním? Chceš zažít dobrodružství? Chceš najít kamarády? Chceš dokázat sám sobě, že něco dokážeš? Jsi ochotný pomáhat těm, co to potřebují? Rád si hraješ?

Mnoho lidí má o skautech scestné představy, že jsou to jakési skupinky lidí v podivných uniformách, kteří běhají po lese a dorozumívají se morzeovkou, případně pomáhají babičkám s nákupem a za to dostanou nálepku. Takové už to skutečně dávno není, skauting je moderní výchovné hnutí, které však stále trvá na svých základních principech a snaží se vychovávat lidi, kteří za každé životní situace zůstávají optimističtí a spoléhají hlavně na vlastní síly. Navíc dokážou pomoci nejen sami sobě, ale i ostatním a bez nároku na odměnu.

K tomu je ale potřeba nejen dobrá fyzická kondice a bystrá mysl, ale hlavně snaha nezakrnět a celý život zkoušet něco nového a přitom dodržovat fair play. Skaut by si měl uvědomovat existenci i jiných hodnot než jsou ty konzumní, což ale nevylučuje fakt, že mnoho skautů se v životě skutečně výrazně prosadí. Nenutíme k tomu ale nikoho násilím, naopak, dělá se to takovou formou aby to všechny bavilo a sebezdokonalovali sami sebe aniž by to věděli a obtíže se učí překonávat nenásilně pomocí pobytu v přírodě, sportu a rozmanitých her. Rozhodně zažijí různá dobrodružství.

Ve skautingu je jednou z největších hodnot přátelství a vznikají tu často vztahy na celý život, což v dnešní uspěchané, prospěchářské době rozhodně není samozřejmostí. Program je uspořádán tak, že i lidé s handicapy se mohou plnohodně zapojit.

Něco málo o historii skautingu

Skauting jako hnutí založil britský generál Baden Powell, kterého prvního napadlo motivovat mladé vojáky tak, že je rozdělí do malých skupinek a nechá je v terénu plnit jednotlivé úkoly samostatně, přičemž za jejich splnění přebere zodpovědnost ten z nich, který je přirozeným vůdcem svých vrstevníků, ale celá skupina musí spolupracovat. Posléze zjistil, že podobně se dá pracovat i dětmi.

Britský skauting hodně staví na službě společnosti a vlasti. Další důležitou osobou skautské historie byl americký přírodovědec a malíř E.T.Seton. I on nechával skupinky starších chlapců žít v přírodě a plnit různé úkoly, nicméně vycházel spíš z tradic Indiánů, pro tuto formu skautingu je typická romantika, zálesácké znalosti a morální sebezdokonalování. Zakladatelem českého skautingu je pak A.B. Svojsík, který propojil oba tyto směry a navíc je obohatil o typicky české kutilství, humor a zálibu v dlouhodobých hrách, což ještě později silně podpořil například pan Foglar.

Skauting dnes

Momentálně existuje ve světě několik stovek skautských organizací a všechny mají společné tyto základní věci:

heslo skautů: Buď připraven! (čili skaut se o fůru věcí zajímá, je optimista a když k něčemu dojde, dokáže si poradit)
denní příkaz: alespoň jeden dobrý skutek za den
skautské zákony: (znění je sto let staré, přelož si to čtenáři laskavě do moderní řeči :))

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Skautem lze být celý život, jednotlivé oddíly mají své speciální programy pro určité věkové kategorie.
Benjamínci jsou malé předškolní dětičky, světlušky malé holky a vlčata malí kluci do deseti let, do patnácti pak jsou v oddílech skauti a skautky. Roveři a rangers jsou ve věku středo a vysokoškoláků a oldskauti jsou dospělí pracující.