Milí uživateli,
právě pracujeme na nové verzi webu. Všechny aktuality, nové srazy atp. proto najdeš ZDE.

O námi pořádaných srazech

Pořádáme víkendové srazy ve všech ročních obdobích a dvoutýdenní letní tábor. Veškeré tyto akce se konají pod hlavičkou Junáka, tedy děti jsou po celou dobu zdravotně pojištěné a má za ně zodpovědnost tým dospělých, kteří mají poměrně přísné zkoušky akreditované Ministerstvem školství a mládeže (certifikáty mohou předložit). Vždy je na akci příromen minimálně jeden vyškolený zdravotník, opět s certifikátem. Dodržuje se zde přísný režim, například zákaz pití alkoholu i požívání jakýchkoliv omamných látek, kouření se toleruje pouze plnoletým a jen na k tomu vyhražených místech, přičemž je to považováno spíš za ostudu než něco hodného následování.
Program je uzpůsoben roverské věkové kategorii ve skautingu - tedy mládež ve věku 14 až 22 let, ale věkový rozptyl máme daleko větší nahoru i dolů.